Rezervace - Objednávka - Platba

Ubytování je možné objednat emailem, osobně nebo telefonicky. Při potvrzení objednávky Vás poprosím o zaplacení zálohy. Zálohu prosím uhradit buď v hotovosti, nebo na účet, který bude uveden na zálohové faktuře, v e-mailové poště, nebo na těchto stránkách.

Pokud to není  dohodnuto jinak, rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy.


Ceny a výše zálohy

Ceny za ubytování jsou uvedeny na internetu. Tyto ceny jsou konečné a nebude k nim nic víc připočítávané.

Výše zálohy, pokud to není dohodnuto jinak, je 50% z ceny ubytování. Placené služby jako parní sauna, solárium apod. je možné si objednat před nebo po ubytování, resp. kdykoliv během pobytu.

Druhou, zbylou část ceny za ubytování zaplatí hosté po příjezdu na místo ubytování, předtím, než se ubytují, nebo dle dohody před odjezdem z ubytování. 


Kauce

Po příchodu zaplatí host / hosté ubytovateli vratnou kauci na dobu pobytu. Výše kauce je uvedena na stránce: Ceny/Ubytování. Za případné škody na majetku ubytovacího prostoru odpovídají hosté v plném rozsahu. Kauce bude vrácena před odchodem hostů z ubytování.

Na platby v hotovosti vystaví ubytovatel hostům potvrzení o převzetí - předání hotovosti.


Číslo účtu / Platební údaje pro rezervaci a platbu za pobyt

Česká Spořitelna, Nádražní 187, Jidřichův Hradec
Jozef Lupták
Číslo účtu: 461 949 2043 / 0800

Číslo účtu na zkopírování ve spojeném tvaru: 4619492043/0800

IBAN: CZ27 0800 0000 0046 1949 2043
IBAN na zkopírování ve spojeném tvaru: CZ2708000000004619492043
BIC - SWIFT kód: GIBACZPX
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu