Storno ze strany hosta - objednavatele

Storno je možné provést kdykoliv, a to pokud to není dohodnuto jinak, za následujících podmínek:

Host je povinen zaplatit tyto storno poplatky: Zrušení rezervace ve lhůtě:

 • do 21 dní před příjezdem = 0% zálohy. Celá záloha bude hostu vrácena
 • 20 - 14 dní před příjezdem = 20% ze zálohy
 • 13 - 2 dny před příjezdem = 40% ze zálohy
 • 1 den před příjezdem = 100% ze zálohy. Celá záloha bude hostu stržena

Stornování termínu ze strany hostů je možné vyřešit i tímto způsobem:

 • Dohodou ubytovatele s hosty tak, aby to akceptovali obě strany
 • Poskytnutím náhradního termínu ubytování ze strany ubytovatele
 • Zaplacením jen skutečně vzniklých přímých nákladů na přípravu prostoru, jako: čas na přípravu prostoru ... úklid, vyčištění a úkony, které by v případě, že by hosté nepřišli, nebyly bývaly dělané. U přední části je to cca: 1500.- Kč u zadní části cca 700.- Kč

Předčasné ukončení ubytování ze strany hostů

V případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele, bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování a to ani z části.

Storno podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek ubytovatele

Storno ze strany ubytovatele

Na mé straně - ubytovatele může dojít k potížím, s nimiž nebylo možné v konkrétním čase počítat, nemohl jsem o nich vědět a nebyly zaviněné z mé strany. Jsou to především takové události:

 • Přerušení dodávky vody poruchou čerpadel apod. Ubytovací zařízení je napojeno na vodu z vlastní studny. Poruchy čerpadel nejsou vyloučeny. Zatím k takové události nedošlo ani jednou
 • Přerušení dodávky elektrické energie. Dům je napojen na vlastní trafostanici. Ani zde není vyloučen možný výpadek. Podle Eonu jsou výpadky trafostanic velmi vzácnou událostí.
 • Může dojít k přerušení dodávky elektřiny ze strany distributora EON. Toto se stalo za posledních 6 let asi 3x. Dodávka byla přerušena na dobu 6 - 24 hod.
 • Jiné technické výpadky a poruchy, které by znemožňovaly rozumné ubytování, nebo zvyšovaly riziko vzniku vyšší škody.
 • Jiné závažné okolnosti nepopsané v tomto dokumentu.

V případě, že nastanou výše popsány, ale i jiné v tomto dokumentu neuvedené okolnosti, je ubytovatel oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli - hostům storno. Postup je následující:

Pokud dojde ke stornu ze strany ubytovatele ve lhůtě

1. delší než 2 dny před dohodnutým začátkem pobytu, tak nemá druhá strana - hosté / objednatel právo na náhradu případně vzniklé škody. Ani nárok na žádné, případně dodatečně vzniklé náklady v souvislosti s dopravou, náhradním ubytováním těchto osob, nebo jiným. Rezervační poplatek bude vrácen v plné výši.

2. 1 den před dohodnutým začátkem pobytu, nebo v den příjezdu na pobyt má objednavatel nárok na prokázanou náhradu škody ze strany ubytovatele ve výši do max: 1000.- Kč. Rezervační poplatek bude vrácen v plné výši.

 • během pobytu hostů před koncem ubytování. V takových případech řeší ubytovatel problém s hosty individuálně podle okolností. Hosté mají nárok na vyplacení peněz za nevyčerpaný čas pobytu a nárok na slevu z dosud uplatněného pobytu v adekvátní výši - odpovídající stornu ubytování. Žádné jiné nároky na náhradu škody nebo ztráty času nemají.
Storno podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek ubytovatele
Reklamace - řešení problémů

Je v mém zájmu zajistit hostům nejen slíbené a sjednané okolnosti, pohodlí a služby, ale poskytnout něco navíc, co přesahuje rámec dohodnutých podmínek. Může se stát, že dojde k situaci, kdy nebudete s něčím spokojeni nebo budete mít pocit, že se Vám nedostalo nebo nedostává služeb, jaké byly mezi námi předem dohodnuté.

Může nastat nějaký technický zádrhel, o kterém já nemusím vědět, nebo já mým neúmyslným jednáním zapříčinil něco co není vhodné a Vám může být nepříjemné.

V takovém případě mě prosím na tyto okolnosti co nejdříve upozorněte. Je to priorita a já ji chci a budu ihned řešit. Na úseku ubytovacích služeb má zákazník právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění nedostatků (tj. výměnu nebo doplnění drobného vybavení, poskytnutí náhradního řešení) nebo nárok na přiměřenou slevu.

Abych předešel některým nedorozuměním a případnému zklamání na Vaší straně, tak jsem tady v bodech vypsal okolnosti, které mohou nastat nebo na které já jako ubytovatel nemám vliv. Nebo takové, které budeme muset ještě před ubytováním dohodou vyřešit.

Venkovní vana

Vyčistit vanu, naplnit 1000 l vody, zamést prostor kolem vany, připravit sedáky, teploměr a jiné, navézt dřevo k peci a vyhřát vodu na ca 38 - 41° C, kde je třeba k vaně chodit na vícekrát. V létě zabere zatápění min. 2,5 hod a v zimě 3,5 hod času.

Když je voda vyhřátá, tak si už dokážete teplotu vody regulovat sami. Já chodím do práce, takže se budeme vídat vzácněji. Proto použití vnější vany nebude možné kdykoliv na 100 % v době Vašeho pobytu. Ale řekněme tak ze 70-80% Vašeho času.

Před Vašim příjezdem Vám na magnetickou tabuli vyvěsím čas, ve kterém budu doma, resp. ve kterém budu ve stavu Vám vanu připravit. Řešení je i takové, že si vanu po zaškolení můžete i v mé nepřítomnosti připravovat sami.


Vnitřní vana se solí, parní sauna, fitness, solárium, masážní lůžko

(Týká se pouze pronájmu zadního menšího prostoru). Tyto služby z téhož důvodu, jak jsem napsal výše při venkovní vaně nebude možné využít na 100% kdykoliv v době pobytu. Zde se sice nejedná o tak časově náročnou přípravu jako při venkovní vaně, ale i zde bude zapotřebí odladit čas, ve kterém chcete tyto služby využít.

Počasí - mořští orli, kachny, husy, labutě, volavky, ryby...

Orli zde skutečně od dubna do konce podzimu jsou a ryby z rybníka vytahují, což je vidět přímo z postele nebo od kávy u stolu. Jen je třeba si na to vzít trochu času, neboť oni to na objednávku nedělají, ale jen tehdy když chtějí. A také v závislosti na počasí a jiných okolnostech.

Na tyto okolnosti vliv nemám. Labutě, husy, kachny ... v době hnízdění je uvidíte vzácněji. Koncem jara a v létě nejvíce. Na podzim většinou všechno odlétá, takže v zimě je zde ptáků méně.

Klid - ticho nebo hluk na pozemku a v domě

Místo je opravdu velmi tiché. Za týden tu vidím projít průměrně 2-3 krát nějakého člověka a někdy ani to ne. A během roku je zde obecně až atypický klid.

Nicméně na jaře, na podzim a také během léta zde zemědělci sejí, sázejí a obdělávají půdu. Nebo cca 2-3 krát sekají trávu. Také se může stát, že se v lese řeže dřevo. Pokud zde budete právě v době, kdy se zde nějaké takové práce budou odehrávat, tak jsou traktory samozřejmě slyšet.

Zpravidla se jedná o 1-2 nárazové dny. A během jednoho dne se jedná nanejvýš o 3-5 hodin, kdy v blízkém okolí pracují nějaké lesnické nebo zemědělské stroje. Na tento druh hluku nemám žádný vliv.

Kromě toho, v teplých měsících projede autem kolem porybný. Je to 1 - 2x za den. Projede jen po silnici, nezastavuje se ani jinak neruší. V měsících červenec a srpen porybný zakrmuje ryby z člunu. Je to cca 100 - 150 m od domu. Zakrmování spočívá v tom, že nabere zrno ze zásobníku do člunu a rozveze a vysype jej do vody. Celý proces trvá 15 - 30 min. Zakrmování se dělá cca 4-6 krát v týdnu.

Střecha na kačárně je docela obyčejná a zvukově neodizolovaná. Pokud fouká vítr nebo prší, tak je to také silněji slyšet. Na tento druh hluku nemám žádný vliv. Nelze ho reklamovat.

Rybník - výška hladiny vody, čistota vody, koupání, půjčení člunu, bruslení, ryby

Rybník je chovný a vypouští se buď 1x za rok většinou v listopadu. Anebo 1x za dva roky většinou v listopadu. To znamená od listopadu do cca poloviny ledna není v rybníku dostatek vody. A hladina je sice blízko břehu, ale vody je méně.

Z toho vyplývá, že pokud tu budete v období výlovu, tak zde nezažijete takový zážitek jako z plného rybníka. V létě je rybník téměř vždy s min. 50 cm hladinou hned při vstupu do vody.

Koupání je možné, ale čistota vody kolísá v závislosti na teplotě a okolnostech. A také na tom, zda byl rybník naposledy vypuštěn před rokem nebo před dvěma. Neboť to rozhodne  o množství trávy ve vodě a následně i čistotě vody v nejbližší sezóně. Na tyto okolnosti nemám žádný vliv.

Ani bruslení v zimě nedokážu zaručit. Jelikož tyto okolnosti nezávisí na mně a nedokážu je ovlivnit, nemohou být předmětem reklamace.

Zákaz chytání ryb a zákaz vodních sportů

Rybník nepatří mně, ale je ve vlastnictví rybářství Lipnice. Platí na něm a na všech okolních rybnících přísný zákaz chytání ryb a zákaz vodních sportů.

Není dovoleno surfovat, ani provozovat jiné sporty (například s dovezeným člunem nebo dokonce člunem motorovým).

Dovolené je: koupat se, vozit se na pramici, využívat molo, opalovat se na molu nebo nafukovacím lehátku/kruhu, v zimě bruslit nebo běhat po rybníku na běžkách.

Řešení problémů s výpadkem služeb

Wifi síť + elektrická síť

Stabilita Wifi sítě během celého roku je na úrovni cca 95 %. Pokud dojde k výpadku, tak se lokální poskytovatel sítě snaží problém vyřešit co nejdříve, většinou do 24 max 48 hod. Výpadek Wifi sítě nemůže být předmětem reklamace, pokud se bude jednat o výpadky standardní, jaké zde byly za poslední léta. Šlo o případy vichřice, která znemožnila na 1-2 dny poskytovat internet, nebo kuny na kostelní věži, kde je umístěn vysílač, překousaly kabely, nebo došlo k padnutí stromů na některých úsecích, kde se nacházely kabely pro Wifi nebo došlo k výpadku dodávky elektrické energie.

Parní sauna - solárium - venkovní vana - masážní lehátko - člun - venkovní sprcha

Toto jsou zařízení/služby, které si může zakoupit nebo jsou některé z nich v ceně pobytu. V závislosti na tom jak bylo dohodnuto a co bylo rezervované.

Pokud dojde k výpadku některých z těchto služeb z důvodů technické poruchy a vy budete mít právě v době výpadku některou z těchto služeb objednanou, tak se bude taková věc řešit následovně:

 • přesunutím na jiný termín, pokud je to možné, pokud to přichází v úvahu a obě strany s tím souhlasí, nebo
 • kompenzací - výměnou za jinou fungující službu, nebo
 • přiměřenou slevou z ceny pobytu
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu